logotel

CALEFACCIÓ I FONTANERIA

- Calderes de gas, gasoil, biomassa, pèl·let

- Instal·lacions de terra radiant/refrescant

- Instal·lacions de calefacció

- Geotèrmia

- Plaques solars per a ACS

- Grups de pressió

- Instal·lacions de gas (cat. A)

- Instal·lacions de fontaneria i sanejament