logotel

MANTENIMENTS

- Comunitats

- Calefacció: revisions de tot tipus de calderes

- Aire condicionat: revisions aparells AC (neteja de filtres, comprovació de pressions, cerca de fuites)

- Contractes de manteniment tèrmics i elèctrics: particulars i industrials

- Plantes d’aigua osmotitzada