logotel

TRACTAMENT D'AIGÜES

- Descalcificadors

- Plantes d’aigua osmotitzada: domèstica i industrial

- Cloració salina

- Equips de control de clor i pH